Tien doelstellingen van het nieuwe TABA-bestuur!

In de ALV van maandag 31 januari jl. heeft de ALV haar goedkeuring uitgesproken over uitbreiding van het bestuur met Marcel de Nes, Sander Kes, Ricardo Fernandes Nazare en Marcus Staphorst

Het nieuwe bestuur heeft de doelstellingen en speerpunten 2022-2024 gepresenteerd:

Doelstellingen

 1. Het nieuwe bestuur streeft ernaar om zo snel mogelijk de ontstane verdeeldheid die is ontstaan rond de algemene vergadering van 1 november 2021 op te lossen door met iedereen in gesprek te gaan.
 2. Taba wil een fatsoenlijke vereniging zijn en heeft daarin ook een voorbeeldfunctie. We houden ons netjes aan alle regels.
 3. Taba is een club waar plezier in het voetbal vooropstaat, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Spelplezier gaat uitstekend samen met ons streven om met alle jeugdselectieteams uit te komen in de hoofdklasse en met het seniorenselectieteam in de derde klasse. De club kent een opendeurbeleid en dat blijft zo. Voor de jeugd zijn de aanpak en uitgangspunten uitgewerkt in een Technisch Jeugdbeleidsplan.
 4. Taba biedt een veilige en vertrouwde omgeving en streeft ernaar om een bloeiende, gezellige vereniging te zijn waar iedereen welkom is.
 5. Het Taba-bestuur is er voor de leden en voor de club. We zullen maximale openheid betrachten.
 6. Taba kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en verwacht van ieder lid of ouder naast het betalen van contributie een bijdrage in de verenigingsactiviteiten (zoals bardienst, fluiten, vlaggen, coachen, deel uitmaken van een commissie etc.)
 7. Taba streeft naar een omvang die past bij de huidige locatie op sportpark Drieburg. Dat betekent dat we zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen op onze eigen twee velden willen laten plaats vinden, maar ook dat we er alles aan doen om zo snel mogelijk een tweede kunstgrasveld te krijgen.
 8. Taba moet een financieel gezonde vereniging blijven met een sluitende begroting.
 9. We willen naar de toekomst van Taba kijken, voor de korte (tot 5 jaar vooruit) en de langere termijn (5-10 jaar en evt. verder).
 10. We willen een beleidsplan opstellen samen met onze leden, waarin o.a. bovenstaande punten worden meegenomen, uitgewerkt en vastgelegd.

Eerste ideeën voor uitwerking en speerpunten in beleidsplan 2022-2024:

1) Oplossen nasleep ALV 1 november 2021

 • Gesprekken met leden die daar behoefte aan hebben    

2)  Taba wil een fatsoenlijke vereniging zijn en heeft daarin ook een voorbeeldfunctie. We houden ons netjes aan alle regels.

 • Vrijwilligersvergoedingen evenwichtig en binnen de norm
 • Minimumleeftijd barpersoneel 16 jaar

3)  Taba is een club waar plezier in het voetbal vooropstaat, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen.

 • Uitgewerkt technisch jeugdbeleid
 • Uitwerking kernwaarden en voetbalvisie voor selectie senioren Taba
 • Hoofd opleidingen verhoogt kwaliteit trainers
 • Voldoende trainersbudget passend bij het streven om met selectieteams in hoofdklasse uit te komen en alle teams van goede trainers te voorzien (ook ouders)
 • Interne scouting en doorstroming van jeugdtalenten naar seniorenselectie beter organiseren

4)  Taba biedt een veilige en vertrouwde omgeving en streeft ernaar om een bloeiende, gezellige vereniging te zijn waar iedereen welkom is.

 • Upgrade kantine en kleedkamers – zodra het nieuwe ballenhok is voltooid
 • Arbitragecommissie opzetten. Opleidingen van scheidsrechters voor jeugd en senioren stimuleren.
 • Toernooien zelf organiseren en faciliteren externe toernooideelname
 • De rol van de vertrouwenscontactpersonen meer zichtbaar maken binnen de club

5)  Het Taba bestuur is er voor de leden en voor de club. We zullen maximale openheid betrachten.

 • 1 x per jaar een ALV en 1 x per jaar een informatievergadering
 • Uitgangspunten en beleid zijn terug te vinden op de website.
 • Regelmatige verslag/besluitenlijst vanuit bestuur op de website.
 • Op vaste momenten is er een bestuurslid ’s avonds aanwezig en aanspreekbaar voor wie dit wil.

6)  Taba streeft naar een omvang die past bij de huidige locatie op sportpark Drieburg.

 • Lobby voor 2e kunstgrasveld
 • Bij voldoende belangstelling trainingsavonden uitbreiden op vrijdagavond
 • Uitgangspunten uitwerken voor aantal teams per jaartal, al dan niet zaterdagselectie
 • Streven dat de speeltuin naast de Taba kantine een pannaveld/opwarmingsveldje wordt

7)  Taba kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en verwacht van ieder lid of ouder naast het betalen van contributie een bijdrage in de verenigingsactiviteiten (zoals bardienst, fluiten, vlaggen, coachen, deel uitmaken van een commissie etc.)

 • Uitbreiding bestuur naar 7 leden
1 jaar geleden

Op bezoek bij de clubheld Tabakker Wessel Moerkamp

De voetbalkantines mogen weer open! Hoewel het uitsluitend onder strikte maatregelen is toegestaan, biedt het voetbalclubs de mogelijkheid om het verenigingsleven weer enigszins op te starten. In de rubriek Op bezoek bij de clubheld gaan wij langs bij enkele drijvende krachten van voetbalverenigingen.

Lees verder

1 jaar geleden

Zakelijke overwinning Taba

Op een verouderd kunstgrasveld moesten de zwartgele leeuwen aantreden tegen een nieuwe tegenstander in de competitie
Ardahanspor. Nieuwsgierig als altijd was ik benieuwd naar de wedstrijd en in het bijzonder naar de TABA jongens.

Lees verder

3 maanden geleden

In memoriam Hans Bakker

Vorige week is tragisch, bij een verkeersongeluk, omgekomen Hans Bakker, op 67 jarige leeftijd.

Lees verder

1 maand geleden

Terugblik ALV 31 januari 2022 en vooruitzichten

Zo druk bezocht als de ALV van 1 november 2021 was, zo rustig was het bij de ALV van 31 januari jongstleden. Het draaide bij deze vergadering met name om de uitbreiding van het bestuur met vier personen.

Lees verder

2 weken geleden

Aangeboden: Leuke bijbaan in de voetbalsfeer!

Beste Tabanezen,
Voor onze winkel aan de Middenweg zoeken wij sportieve mensen die in ieder geval op zaterdag ons team willen versterken.

Lees verder

1 jaar geleden

Tabar To Go!

In coronatijd met de steeds veranderende maatregelen wordt onze roemruchte Tabar de ‘Tabar To Go’

Lees verder

1 maand geleden

De techniektrainingen voor jeugd (JO8 t/m JO15) gaan weer van start!

Vanaf vrijdag 8 april verzorgen wij in samenwerking met V-Sport en Begeleiding weer wekelijkse techniektrainingen voor de jeugd.

Lees verder

1 jaar geleden

AFC TABA – CTO: 3e overwinning een feit!

Na twee overwinningen ging TABA opzoek naar de derde competitie overwinning oprij. Kon TABA de goede vorm doortrekken naar deze wedstrijd? Helaas moesten de mannen deze wedstrijd de trouwe en fanatieke aanhang missen, want het was de eerste officiële wedstrijd zonder publiek.

Lees verder