Praktische zaken jeugdafdeling

Taken van ouders

Elk team heeft een teamleider nodig die als contactpersoon fungeert en zich vooral met organisatorische zaken bezighoudt (rondbellen bij afgelastingen, organiseren van vervoer bij uitwedstrijden, bijhouden van de afmeldingen, invullen van het digitale wedstrijdformulier of doorgeven van uitslagen aan de vaste barmedewerkers of wedstrijdsecretaris, kijken of er genoeg spelers zijn voor wedstrijden, tegenstanders opbellen of gebeld worden als er geen team op de been te brengen is, afspreken van/onderhandelen over inhaalwedstrijden, regelen van bardiensten, enzovoort).

Daarom is liefst een andere ouder de coach van het team tijdens de wedstrijden. Dit houdt in: de opstelling bepalen, peptalk houden, positieve aanwijzingen geven vanaf de zijlijn, wisselspelers inzetten, en na afloop complimentjes uitdelen. Taba geeft de voorkeur aan een coach die de spelers ook traint, maar dit is niet altijd te combineren.

Bij de lagere teams wordt het trainen aan de ouders overgelaten. Op kosten van de club kunnen ouders de trainerscursussen van de KNVB volgen. Verder is er op de woensdagmiddag en zaterdagochtend het Hoofd Opleidingen aanwezig om de trainers en coaches te begeleiden. Als het niet lukt om onder de ouders van de teamleden een trainer te vinden, wordt de technische commissie ingeschakeld om dat te regelen. Vanaf de Onder 14 stelt de club doorgaans gediplomeerde en betaalde trainers aan.

Bij uitwedstrijden stellen de ouders voldoende auto’s beschikbaar om het team naar de te bezoeken club te rijden.

Bij thuiswedstrijden treedt een van de ouders als scheidsrechter op als er geen clubscheidsrechter neschikbaar is. Bij wedstrijden op een heel veld (vanaf de Onder 13) is er ook een grensrechter nodig.

Bij thuiswedstrijden wordt het materiaal op het veld (pupillendoelen dan wel cornervlaggen) in orde gemaakt als dit nog niet gebeurd is.

Barinkomsten zijn van belang voor de club om financieel wat meer lucht te hebben. Bij toerbeurt verzorgen de ouders van jeugdteams die thuisspelen de bardienst. In het wedstrijdschema op de site wordt aangegeven welke teams hiervoor aangewezen zijn. Het gaat om diensten van twee uur en een kwartier. Het secretariaat houdt er in de planning rekening mee dat bardiensten van de ouders zoveel mogelijk samenvallen met de wedstrijden van hun kinderen. Daar moet zo nu en dan van worden afgeweken om te voorkomen dat andere teams onevenredig meer bardiensten zouden moeten draaien. De teamleider van het dienstdoende jeugdteam wijst twee ouders aan die aan de beurt zijn. Meestal is het zo dat drie, hooguit vier keer per jaar twee ouders van een team achter de bar hoeven te staan.

Dit zijn vaste klusjes die steeds weer terugkomen, en waarvan in de praktijk is gebleken dat ze door de ouders per team vrij eenvoudig en in goede harmonie geregeld kunnen worden. Uiteraard kunnen taken als teamleiderschap, coaching en training over meerdere ouders worden verdeeld of bij toerbeurt vervuld. Alles in goed onderling overleg uiteraard.

Door de vele activiteiten van Taba kunnen we altijd mensen gebruiken die willen meedenken, mee plannen en mee organiseren. Je kunt daar net zo veel – of net zo weinig – tijd en energie in stoppen als je wenst (tot nu toe is niets verplicht). In de tussentijd kun je in de kantine, of op de bankjes langs het veld in de zon met een kop koffie in alle rust genieten van voetballende kinderen. Iedereen zal zich snel thuis voelen bij Taba.

Cursussen KNVB

De KNVB heeft een scala aan cursussen. Wil je bijvoorbeeld scheidsrechter, teamleider of trainer worden, vraag dan informatie op bij de Jeugdcommissie of bij de KNVB.

Afgelastingen

Om te voorkomen dat Taba bij twijfelachtig weer op zaterdagochtend wordt platgebeld, omdat iedereen wil weten of het voetballen doorgaat en daardoor de telefoon constant in gesprek is, doe dan het volgende:

 1. Check pagina Afgelastingen op de Taba-site als je thuis moet spelen.
 2. Speel je een uitwedstrijd: Check pagina Programma > Uit op de Taba-site. Bij aanhoudend slecht weer staat meestal al een dag daarvoor op pagina 603 van teletekst of de wedstrijden in District West 1 al zijn afgelast.
 3. Doe dit alles niet als je al een telefoontje, whatsapp, sms’je of whatever van de teamleider hebt ontvangen.

Afmelden training

Laat je trainer het altijd weten als je niet kan komen. Bel hem/haar ruim van te voren of desnoods op de dag zelf hierover op.

Huisregels jeugdwedstrijden

Taba streeft ernaar om de jeugdspelers zoveel mogelijk plezier in het voetbal te laten beleven. Voor ons heeft sportiviteit voorrang op winnen. Jeugdwedstrijden moeten dan ook sportief en plezierig verlopen. Om daarvoor te zorgen hebben we een aantal regels ingesteld. Tabaspelers en Taba-ouders én bezoekers vragen we dringend om zich aan deze regels te houden.

 • De scheidsrechter zorgt ervoor dat de spelregels nageleefd worden en is dus de enige die beslist over overtredingen en doelpunten.
 • De scheidsrechter kan spelers die zich op het veld misdragen een tijdstraf geven.
 • Elk team heeft een teamleider. De scheidsrechter kan een teamleider aanspreken op overtreding van de huisregels.
 • Is men het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter dan spreekt de teamleider de scheidsrechter daar op een rustige en beschaafde wijze na afloop van de wedstrijd op aan.
 • Is er een conflict tussen scheidsrechter en teamleider of tussen scheidsrechter en ouders dan neemt de scheidsrechter contact op met de wedstrijdsecretaris.
 • Teamleiders en toeschouwers blijven tijdens de wedstrijd altijd buiten het veld. Bij E en F-wedstrijden staan toeschouwers, teamleiders en coaches niet op de lijn tussen de aangrenzende speelvelden.
 • Ouders moedigen hun kinderen op een positieve manier aan. Er wordt niet gescholden op spelers van het eigen team, de tegenstander of op de scheidsrechter of op wie dan ook.
 • Ook spelers schelden niet of gaan op een andere manier ten opzichte van hun teamgenoten of tegenstanders over de schreef. De scheidsrechter zal spelers die dat wel doen daarop aanspreken en als hij/zij het nodig vindt spelers voor korte of langere tijd uit het veld sturen.
 • Grensrechters vlaggen sportief. Als de scheidsrechter constateert dat er bijv. herhaaldelijk onterecht voor buitenspel gevlagd wordt, kan de scheidsrechter de teamleider vragen iemand anders als grensrechter aan te wijzen.
 • Bezoekers en Tabaleden gaan zorgvuldig om met eigendommen van Taba en houden de velden schoon.

Wedstrijdkleding

Als Taba-speler draag je uiteraard het clubtenue: een geel shirt, een zwarte broek en zwarte kousen. Een complete set (shirt, broek en kousen) is met Taba-korting te verkrijgen bij:

Voetbalshop.nl
Middenweg 261-265
1098 AR Amsterdam

Daar kun je ook het originele Taba-embleem op je nieuwe shirt laten zetten. Verder heb je scheenbeschermers (verplicht tijdens wedstrijden en trainingen!) en voetbalschoenen nodig.

Je kunt ook via hun webshop het Taba tenue online aanschaffen

december 2019