ALV Agenda en Notulen

Komende ALV

13 november 2023, 20:00 uur Taba kantine

1. Opening

2. Verslag bijzondere algemene ledenvergadering 5 juni 2023

3. Mededelingen bestuur

4. Financiën

a. Verantwoording seizoen 2022-2023
b. Verslag Kascontrolecommissie
c. Decharge
d. Begroting 2023-2024

5. Update bouwplannen

a. Verduurzaming warmte-installatie voor kantine en aangrenzende kleedkamers
b. Verbouwing kantine en aangrenzende kleedkamers

6. Commissies

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Notulen ALV:

5 juni 2023

7 november 2022