Trainer, gaat de training door? Het gaat stormen vanmiddag

Bij een weerwaarschuwing voor wind (of ander extreem weer) gaan er in de ochtend veel appjes rond. We willen hier duidelijkheid in geven voor de jeugdtrainingen. We hebben de laatste jaren gezien dat er bij hevige storm op het complex takken kunnen afbreken en daarnaast is het niet mogelijk om een goede training uit te voeren bij hevige windstoten bij jonge spelers. Ook de veiligheid van kinderen die (zelfstandig) op de fiets naar training komen vinden we belangrijk. Maar soms valt de wind weer erg mee.

Wat te doen? 

We maken een onderscheid in de kleurcodes bij verwacht extreem weer:

  • Geen code of code geel: de trainer besluit (evt. in overleg met teamleider en/of TC lid) of de training doorgaat. Je leest het in je team app groep.
  • Code oranje of code rood: alle jeugdtrainingen in het tijdvak van het alarm worden afgelast.

Voor meer informatie over weerwaarschuwingen en de kleurcodes, klik je op deze KNMI-site.

Onweer

In geval van onweer tijdens de training en wedstrijden volgen we het handboek veldvoetbal van de KNVB.

Kort samengevat: als er minder dan 10 seconden tussen de bliksem en de donder zitten, dienen alle spelers, trainers en toeschouwers onmiddellijk het veld te verlaten.

Handboek veldvoetbal Hoofdstuk 1.8

Bij naderend onweer handelt de scheidsrechter als volgt: 

A. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, dient hij beide assistent-scheidsrechters te vragen alert te zijn op eventuele onweersontwikkeling. 

B. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers, toeschouwers enzovoort als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan tien seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op drie kilometer afstand bevindt. Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. Het bovenstaande is een vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een dreigende weersontwikkeling aan vooraf. Wees blijvend alert op dergelijke ontwikkelingen. 

C. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan tien seconden, dan moet de wedstrijd onmiddellijk worden onderbroken. 

D. Spelers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters trekken zich dan terug in de kleedgebouwen. 

E. De scheidsrechter meldt de reden van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd aan de beide aanvoerders. Vervolgens moet het bestuur van de ontvangende vereniging, via de geluidsinstallatie, de toeschouwers verzoeken een schuilplaats in de gebouwen, auto’s of bussen te zoeken. Ook een overdekte tribune biedt een redelijke bescherming. 

De wedstrijd kan ten hoogste dertig minuten worden onderbroken. Daarna volgt definitief staken van de wedstrijd. Eerder definitief staken is ook mogelijk, als bijvoorbeeld door enorme neerslag het veld onbespeelbaar is geworden. Het definitief staken binnen dertig minuten moet echter altijd een uitzondering zijn.  

Uiteraard houden we bij regenachtig weer ook de veldkeuringen extra in de gaten.

 

Afgelastingen

Om te voorkomen dat Taba bij twijfelachtig weer op zaterdagochtend wordt platgebeld, omdat iedereen wil weten of het voetballen doorgaat en daardoor de telefoon constant in gesprek is, doe dan het volgende:

Check pagina Afgelastingen op de Taba-site als je thuis moet spelen.

Speel je een uitwedstrijd: Check pagina Programma > Uit op de Taba-site. Bij aanhoudend slecht weer staat meestal al een dag daarvoor op pagina 603 van teletekst of de wedstrijden in District West 1 al zijn afgelast.

Doe dit alles niet als je al een telefoontje, whatsapp, sms’je of whatever van de teamleider hebt ontvangen.