Contributie

De contributie-inning wordt ook in seizoen 2024-2025 verzorgd door ClubCollect. Hierdoor wordt het versturen en opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit scheelt Taba veel administratief werk en biedt de leden meer betaalmogelijkheden.

Hoe werkt het precies?
Vanuit Club Collect ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot de factuur. Hier kun je aangeven of je ineens wilt betalen of in termijnen. Wanneer je kiest voor termijnen, dan machtig je Club Collect om te incasseren van je bankrekeningnummer. Je kunt zelf het aantal termijnen en de dag van afschrijving kiezen. Per termijn kost dit € 1,25 extra (dit is Taba namelijk ook kwijt aan kosten).

Delen van gegevens
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren deelt AFC TABA enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te betalen bedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Incassobureau
Als na de laatste herinnering van ClubCollect de contributie nog steeds niet is betaald, wordt uiteindelijk een incassobureau ingeschakeld om de openstaande vordering te incasseren namens AFC Taba.

Hoogte contributie
In de contributietabel hieronder is te zien dat de hoogte van de contributie afhangt van de leeftijdscategorie waarin je speelt (ook als je ouder bent en met dispensatie in een lagere leeftijdscategorie uitkomt). Speel je echter hoger dan de categorie van jouw leeftijd, dan betaal je niet meer dan het bedrag dat voor jouw leeftijdscategorie geldt.

AFC TABA – Contributietabel 2024/2025

 

Onder 7 (mini’s)

€ 125

5Onder 8-9

€ 210

Onder 10-11

€ 230

Onder 12-13

€ 245

Onder 14-15

€ 260

Onder 16-17

€ 280

Onder 18-19

€ 300

   

Senioren

€ 310

Teamcontributie senioren (m.u.v. selectieteams, max 25 personen)

€ 5.650

Aanmaningskosten (bij 3e herinnering)

€ 15

Korting vanaf 2e lid binnen één gezin tot 18 jaar

€ 25

Studentenkorting

€ 45

Het lidmaatschap is doorlopend. Dit betekent dat zonder opzegging voor 15 juni, de vereniging erop rekent dat je het nieuwe seizoen ook lid bent. Er ontstaat dan automatisch een verplichting tot het voldoen van de contributie voor het gehele seizoen. Restitutie gedurende het seizoen is normaal gesproken niet mogelijk. In bijzondere situaties (verhuizing, verblijf buitenland) kan voor de start van het seizoen een verzoek tot evenredige contributie ingediend worden bij het bestuur (contributie@afctaba.nl).

Jeugdsportfonds
Via een tussenpersoon (leerkracht of hulpverlener) kan een beroep worden gedaan op het jeugdsportfonds. Wanneer de vergoeding wordt toegekend, krijgt Taba hiervan bericht en verreken we de contributie direct met het Jeugdfonds. Je ontvangt zelf dus geen geld. Kijk voor meer informatie op de website van het jeugdsportfonds.
Ouders met een bijstandsinkomen kunnen gebruikmaken van de scholierenvergoeding. Iedereen op bijstandsniveau heeft hiervoor een declaratieformulier ontvangen. Kijk voor verdere informatie op www.amsterdam.nl.

Stadspas
Ook mensen met een stadspas komen in aanmerking voor een korting. Als je van de stadpas gebruik wilt maken, stuur dan een bericht via je eigen betaalpagina of neem contact op via contributie@afctaba.nl.

Studentenkorting
Studenten kunnen een vaste korting krijgen van € 45 per seizoen. Hiervoor moet aan het begin van het seizoen wel een kopie van de studentenpas worden ingeleverd bij de penningmeester. Vraag de korting voor 1 oktober aan, daarna vervalt het recht op korting.
De studentenkorting is uiteraard alleen bedoeld voor jongeren die van een studiefinanciering rond moeten komen en geen aanspraak kunnen maken op een andere vergoeding. De studentenkorting is zeker niet bedoeld voor mensen die al een goed betaalde baan hebben, waaruit ze probleemloos hun contributie kunnen voldoen. Het simpele bezit van een studentenpas geeft dus niet zonder meer recht op deze korting.

Tot Slot
Als je nog vragen hebt over de contributie of in aanmerking komt voor korting, reageer dan bij voorkeur via je eigen betaalpagina. Lukt dit niet, dan kun je ook contact opnemen via mail: contributie@afctaba.nl

 

juni 2024