Lid worden

Lid worden van Taba kan alleen via het digitale aanmeldformulier.

Contributie

De contributie voor jeugdleden hangt af van de leeftijd. Kinderen van een spelende vader of moeder en/of oudere broer of zus krijgen sowieso korting. Voor de betaling van de contributie ontvangen alle leden begin september per e-mail een contributienota. Hoe dan ook moet de contributie altijd vóór 1 november betaald zijn. Bij niet-betaling is spelen ná 1 november in de regel alleen nog mogelijk als vóóraf met de penningmeester een betalingsregeling is getroffen en deze afspraak wordt nageleefd.

Je kunt altijd eerst een keertje komen meetrainen. Neem dan van tevoren wel eerst even contact op met de betreffende trainer of teamleider.

Wachtlijst

Als je je tijdens het voetbalseizoen opgeeft, is het vaak niet mogelijk om meteen in een team te komen spelen. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats vrij komt en jij bovenaan de lijst staat, krijg je een uitnodiging om te komen spelen. In de meeste gevallen echter zul je pas in het nieuwe seizoen kunnen worden ingedeeld. Maar ook dan geldt: er moeten voldoende plaatsen zijn. De secretaris kan voor je informeren hoe groot de kans is om geplaatst te worden.

Uiteraard hoeft er pas contributie betaald te worden als je in een team bent geplaatst en hoef je niet de volle contributie te betalen als je bijvoorbeeld pas halverwege het seizoen kan komen spelen. Gezinsleden van Tabaspelers krijgen voorrang bij plaatsing. Alleen in héél uitzonderlijke gevallen kan de technische commissie ter versterking van een bepaald team voorrang geven aan een kandidaat, die niet op de wachtlijst heeft gestaan.