Wie doet wat

Er is veel te doen in een voetbalclub met zo’n 50 KNVB-teams. En dat nog meer als er bij zo’n club veel jeugd is (zo’n 60%) voor wie van alles en nog wat wordt georganiseerd. Hoewel we bij Taba niet zo doen aan formele toestanden, is het onvermijdelijk dat er een soort structuur moet zijn – anders loopt alles gegarandeerd in de soep.

Zo houdt de technische commissie zich bezig met voetbal-technische kwesties. Zij maken keuzes in de teamsamenstellingen, nemen beslissingen over de klasse-indeling, en zoeken trainers die worden begeleid. In de commissie zitten in de regel vertegenwoordigers van Taba-jeugdtrainers.

De jeugdcommissie organiseert en coördineert alles wat met de jeugd te maken heeft. Onder Jeugdafdeling is te lezen wat zij zoal doen. Erin zitten onder meer ouders die zaken voor de diverse leeftijdsgroepen regelen.

Het overzicht van alle commissies en vrijwilligers met wat ze doen, staat op pagina Bestuur, commissies en medewerkers.

De teamleiders, coaches en trainers staan in aparte overzichten. Hierin staan ook de nodige gegevens over de trainingen. Dat is gedaan omdat het handig is om alle informatie in één oogopslag bij de hand te hebben.

Teamleiders, coaches en trainers pupillen
Teamleiders, coaches en trainers junioren
Teamleiders, coaches en trainers senioren