Bestuur, commissies en kader

Bestuur

Remco Camstra
penningmeester

Sander Kes
secretaris

Ricardo Fernandes Nazaré
algemeen bestuurslid

Sander Murray
algemeen bestuurslid

Vertrouwenscontactpersoon

Hoofd Opleidingen

Seniorencommissie

Ricardo Fernandes Nazaré (Zaterdag & Zondag)

Materiaalbeheer

Technische Commissie

Maaike de Kool Voorzitter

Jasper Balduk Onder 8

Floris Hekster Onder 9

Maaike de Kool Onder 10

Kasper Meijs Onder 13

Leon Schuiling Onder 14

Bas Hupsch Onder 15

Feike Gerbrandy Onder 15

Marcus Staphorst Onder 15

Rhett Vonk Onder 16

Lucas Keuss Onder 17

Marcel de Nes Onder 18

Sander Kes Onder 19

Jeugdcommissie

Annemarie Geerling Voorzitter | Coördinator Teamleiders Jeugd

Walther Hesselink Coördinator Toernooien

Willemijn Rijpma Coördinator Jeugdkamp

Sponsorcommissie

Bouwcommissie

Wedstrijdsecretaris

Scheidsrechterscommissie

Communicatie/website

Kantine