Bestuur, commissies en kader

Bestuur

Marcel de Nes
voorzitter

Foeke Visser
vice voorzitter

Remco Camstra
penningmeester

Sander Kes
secretaris

Ricardo Fernandes Nazaré
algemeen bestuurslid

Marcus Staphorst
algemeen bestuurslid

Vertrouwenscontactpersoon

Hoofd Opleidingen

Seniorencommissie

Ricardo Fernandes Nazaré (Zaterdag & Zondag)

Technische Commissie

Sander Kes Onder 18-19 (voorzitter)

Hayo Deinum Onder 17

Marcel de Nes Onder 16

Lucas Keuss Onder 15

Rhett Vonk Onder 14

Feike Gerbrandy Onder 13

Bas Hupsch Onder 13

Jesse Wieten Onder 12

Kasper Meijs Onder 11

Jeroen Kok Onder 9

Maaike de Kool Onder 8

Sponsorcommissie

Bouwcommissie

Wedstrijdsecretaris

Beheer Spelmaterialen

Scheidsrechterscommissie

Communicatie/website

Kantine