Gedragscode sociale veiligheid, gemeente Amsterdam

Ter attentie van trainer, coach, teamleider van een jeugdelftal

 AFC Taba wil graag dat alle leden met plezier voetballen en dat uiteraard samen met alle vrijwilligers, die de club draaiende houden. Om een sociaal veilige omgeving te realiseren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen wordt het beleid van NOC*NSF en de daaruit afgeleide Gedragscode Sociale Veiligheid van de gemeente Amsterdam gevolgd.

Hieronder vind je de Gedragscode die je als trainer, coach of teamleider van een jeugdelftal dient te ondertekenen en te mailen naar het bestuur. 

Download hier de Gedragscode Sociale Veiligheid, Gemeente Amsterdam