02nov2018
 

Beste leden, ouders van jeugdleden van Taba,

Graag nodigen wij jullie hierbij van harte uit voor onze
Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op maandag 12 november aanstaande om 20:00 uur in de Tabakantine.

Een mooi jaar achter de rug, een goed en sportief jaar in het vooruitzicht?!
Het bestuur praat jullie deze avond graag bij over het reilen en zeilen van de club, over de sportiviteit en de penningen.
Wil je alvast inzage in de cijfers? Stuur dan een mail naar >.

Verder puntsgewijs op de agenda:

 1. Opening 20:00 uur
 2. Verslag kascommissie/financiële verantwoording seizoen 2017/2018
 3. Decharge zittend bestuur seizoen 2017/18
 4. Begroting 2018/2019
 5. Verkiezing kascommissie (kandidaten graag vooraf aanmelden)
 6. Verkiezing nieuw bestuur
 7. Rondvraag

Toelichting bij punt 6:
Het bestuur wil graag een nieuw bestuursteam voordragen met daarin de volgende namen (in alfabetische volgorde):

 • [encode]Hein Bijl[/encode] (duo-voorzitter)
 • [encode]Domien Debruyne[/encode] (penningmeester)
 • [encode]Jozef Harten[/encode] (secretaris)
 • [encode]Eva Smeets[/encode] (bestuurslid)
 • [encode]Foeke Visser[/encode] (duo-voorzitter)

Laat deze avond je stem horen, denk en praat mee over de toekomst van jouw club, jouw Taba.

Graag tot ziens op maandag de 12e!

245